Αναζήτηση:
English
Αλλαγή διεύθυνσης/ τηλεφώνων

Η νέα έδρα της εταιρίας είναι στη διεύθυνση :
1ο Χλμ Αττικής Οδού, 19600,  
Μάνδρα - Ειδυλλία, Αττική (Τηλ.: 210 5517900, Fax: 210 5517920)
περισσότερα
Προϊόντα

Επισκεφτείτε το τμήμα προϊόντων για όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ποικιλία των ειδών...
περισσότερα
Μετοχή

Μπείτε στον οικονομικό τομέα του ιστοχώρου μας για όλες τις σχετικές πληροφορίες.
περισσότερα
Τελευταία Νέα
Κεντρική

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας
Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1992 και μέσω μιας σειράς εξαγορών και συνεχόμενων επενδύσεων αναδείχθηκε ως μια από τις πρωτοπόρες, πλήρως καθετοποιημένες, εταιρίες στο μεσογειακό κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας

Ο οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος σε συνδυασμό με την επίτευξη της πλήρους, από το 2007, καθετοποίησης της παραγωγής, έχουν μετατρέψει τον ΔΙΑ σε έναν όμιλο με την δυνατότητα να ελέγχει πλήρως την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των ενεργειών του, σε προϊοντικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο.

 

Αρχεία
Ενημερωτικό Δελτίο

τοποθετείστε το email σας για να εγγραφείτε στο ενημερωτικο μας δελτίο