Αναζήτηση:
English
Πιστοποιήσεις
Ο Όμιλος Εταιρειών "Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε." έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα
Δείτε τα επίσημα πιστοποιητικά κάνοντας click στις παρακάτω εικόνες
ISO 22000:2005 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Το παρών πρότυπο προσφέρει μια εκτενέστερη εφαρμογή των αρχών του Haccp.
Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος μπορεί και αποδεικνύει πως το Σύστημα Haccp - το οποίο ως εταιρεία τροφίμων είναι υποχρεωμένος να διατηρεί - είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, καλύπτει όλες τις διεργασίες του Ομίλου: Ιχθυογένεση, Προπάχυνση, Εκτροφή, Εξαλίευση, Συσκευσία, Αποθήκευση, Εμπορία και Διακίνηση νωπών ψαριών. Το πρότυπο ΙSO 22000:2005 εξασφαλίζει μία ενιαία παγκόσμια προσέγγιση στην ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2008 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρεία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.
Η απόκτηση του ISO 9001: 2008 αποτελεί αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού της εταιρείας για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, καλύπτει όλες τις διεργασίες του Ομίλου: Ιχθυογένεση, Προπάχυνση, Εκτροφή, Εξαλίευση, Συσκευσία, Αποθήκευση, Εμπορία και Διακίνηση νωπών ψαριών.

ISO 14001:2004.
Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος δείχνει την ευαισθησία του σε θέματα περιβάλλοντος. Η δε πιστοποίηση σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρότυπο, αποτελεί το τεκμήριο της δέσμευσής μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φιλοσοφία του ομίλου για ποιοτικά προϊόντα μέσω κοινωνικά ευαίσθητων διαδικασιών είχε επιβεβαιωθεί και από την Greenpeace Ελλάς, μέσω του ετησίου καταλόγου που εκδίδει, για την χρήση μη μεταλλαγμένων τροφών. Στο συγκεκριμένο κατάλογο η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ήταν η μονή εταιρία του κλάδου με 100% πιστοποίηση.


[Πιστοποιήσεις] [Ιχνηλασιμότητα] [Περιβαλλοντική συνείδηση] [Εργαστήριο]