Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Στατιστικά Κλάδου
2009 Ο κλάδος στην Μεσόγειο

Αναφέρεται κυρίως στη παραγωγή Τσιπούρας και Λαυρακιού
Η συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή για το 2009 είναι 890.000 γόνοι και 310.800 τόνοι ψαριά.
Η συνολική ελληνική παραγωγή είναι 370.000.000 γόνοι και 150.000 τόνοι ψάρια των οποίων 85% εξάγονται

Βασικοί Ευρωπαίοι Παραγωγοί

O Ελληνικός Κλάδος
  • Λιγότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις Ιχθυοκαλλιεργειών
  • Το 70% της παραγωγής γίνεται από τις 5 μεγαλύτερες που είναι και εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξίων της Αθήνας
  • Τρέχουσα διαδικασία σταθεροποίησης
  • Barriers to entry
  • Ιδιαίτερος εξαγωγικός προσανατολισμός
  • Product branding
  • Συνειδητοποίηση της θρεπτικής διατροφικής αξίας των ιχθυηρών
P&L Annual Results 2009
Eur Mn Sales EBITDA EATAM
NIREUS S.A. 163,5 22,1 0,34
SELONDA S.A. 136 21,4 0,15
DIAS S.A. 112,5 15,8 3,7
GALAXIDI S.A. 22,2 2,8 0,45

[Profile] [Ιστορικό] [Διοικητικό Συμβούλιο] [Δομή Ομίλου] [Ανθρώπινο Δυναμικό] [Στατιστικά Κλάδου]