Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Δομή Ομίλου

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

  • ASTIR INTERNATIONAL Α.Ε. 50%
  • SPARFISH Α.Ε 95 %
  • KΛΕΙΔΑΡΑΣ I. FAMILY A.E. 70%
  • ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ 70%

[Profile] [Ιστορικό] [Διοικητικό Συμβούλιο] [Δομή Ομίλου] [Ανθρώπινο Δυναμικό] [Στατιστικά Κλάδου]