Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Ιστορικό
1992 Ίδρυση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε
1999 Δημιουργία της πρώτης μονάδας εκκολαπτηρίων
2002 Είσοδος της "Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε" στο Χρηματιστήριο Αξίων της Αθήνας
2003 Εξαγορά της "FRUTTI DI MARE ΑΕ"
2004 Εξαγορά της "ASTIR INTERNATIONAL ΕΠΕ"
2006 Εξαγορά της "Neptunus Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε."
2007 Εξαγορά της του εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφιών "Ζωονομή Α.Ε"
Εξαγορά της Mare Nostrum Α.Ε. Εξαγορά της Mερκος Α.Ε.
2008 Εξαγορά της "SparFish Α.Ε"
Εξαγορά της ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.
2009

Εξαγορά της "ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ I. FAMILY Α.Ε"

Στρατηγική Συμμαχία με τον πολυεθνικό Όμιλο BIOMAR

2010

 
2012 

¨Εκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τον στρατηγικό επενδυτή Linnaeus Capital Markets BV


Tethys Ocean BV (100% θυγατρική της Linnaeus Capital Markets BV) απέκτησε το 85,86% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΒΕ

[Profile] [Ιστορικό] [Διοικητικό Συμβούλιο] [Δομή Ομίλου] [Ανθρώπινο Δυναμικό] [Στατιστικά Κλάδου]