Αναζήτηση:
English
Διασφάλιση Ποιότητας

Πιστοποιήσεις
Ο Όμιλος Εταιρειών "Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε." έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με...
περισσότερα
Ιχνηλασιμότητα
Η Ιχνηλασιμότητα αναφέρεται στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά...
περισσότερα
Περιβαλλοντική συνείδηση
Ο Δίας έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων πιστοποιημένα με ISO 14001...
περισσότερα
Εργαστήριο
Microbiological & physiochemical parameters conducted for each step of production...
περισσότερα