Αναζήτηση:
English
Εγκαταστάσεις

Ιχθυογενετικοί σταθμοί
Επειδή ο γόνος συνιστά την πρωταρχική υλη της ιχθυοκαλλιέργειας...
περισσότερα
Μονάδες Πάχυνσης
Η τελειοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα στα καθαρά...
περισσότερα
Μονάδα επεξεργασίας
Λαμβάνοντας το μήνυμα της αγοράς για καταναλωτική ευκολία και ταχύτητα...
περισσότερα
Συσκευαστικά κέντρα
Η σωστή συσκευαστική μεθοδολογία προστατεύει το ψάρια από τυχόν αλλοιώσεις...
περισσότερα
Κέντρα διανομής
Ο όμιλος έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο διανομής, με δυνατότητες...
περισσότερα