Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2007
2007
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

02/12/2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
13/09/2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
25/06/2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
18/05/2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
08/05/2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Δελτία Τύπου

28/03/2008
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2007
27/11/2007
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2008
30/06/2007
Εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών του Ομίλου στο Α Εξάμηνο του 2007

Εταιρικές Ανακοινώσεις

13/02/2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
31/12/2007
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
27/12/2007
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15/12/2007
Μεταβολή διευθυντικών στελεχών
04/09/2007
Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. εξαγοράζει το 51% της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.
31/07/2007
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
24/07/2007
Σύναψη 3 κοινών ομολογιακών δανείων
30/06/2007
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αρμοδιότητες αυτού
27/06/2007
Μέρισμα χρήσης 2006 – Ημερομηνία αποκοπής – δικαιούχοι – ημερομηνία και τρόπος
11/06/2007
Νέα Διεύθυνση 'Εδρας
18/05/2007
ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
26/01/2007
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
23/01/2007
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
16/01/2007
ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ