Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2008
2008
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

31/10/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
27/10/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
08/10/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
07/10/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
06/10/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
01/10/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
23/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
22/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
19/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
17/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
12/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
11/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
04/09/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
08/08/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
17/07/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
04/07/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
01/07/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
20/06/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
28/05/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
22/05/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
14/05/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
07/05/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
24/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
23/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
16/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
16/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
08/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
08/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
03/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
03/04/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
31/03/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
31/03/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
26/03/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
03/03/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
27/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
25/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
20/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
15/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
15/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
12/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
08/02/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
24/01/2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Δελτία Τύπου

28/11/2008
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008
29/08/2008
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2008
02/06/2008
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2008
31/03/2008
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2008

Εταιρικές Ανακοινώσεις

03/02/2010
Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
24/12/2008
Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την έγκριση συγχώνευσης με Neptunus
19/12/2008
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσής της με θυγατρική της και αναβολή συγχώνευσης θυγατρικών
18/12/2008
Ανακοίνωση εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 2,36% της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ
20/10/2008
Διευκρινήσεις επί Δημοσιευμάτων
25/07/2008
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα
25/07/2008
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
24/07/2008
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού
21/07/2008
ΑΛΛΑΓΗ IRO
10/07/2008
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης NEPTUNUS
10/07/2008
Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης NEPTUNUS
04/07/2008
Προσκλη Εκτακτης γενικης συνελευσης
13/06/2008
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
23/05/2008
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
24/04/2008
ΕΞΑΓΩΡΑ 95% ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΠΑΡΦΙΣ
23/04/2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007
09/04/2008
Εξαγορά του 21,07% της εταιρείας ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Ε.
04/04/2008
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
14/03/2008
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
11/02/2008
Προσύμφωνο εξαγοράς του 95% της ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.
07/02/2008
Εξαγορά του 71,66% της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε. H
31/01/2008
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΘΕΣΗΣ
09/01/2008
Εξαγορά ποσοστού 46,47% της εταιρείας ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ
08/01/2008
Έναρξη Διαδικασιών συγχώνευσης