Αναζήτηση:
English
Επικοινωνία

Γραφεία Διοίκησης
Πωλήσεις και Κέντρο Διανομής
Email: info@diassa.gr
Tel: +30 210 5517900
Fax:+ 30 210 5517920
1ο χλμ Αττικής Οδού, 
19600  Μάνδρα - Ειδυλλίας,
Αττική