Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Οικονομικά Αποτελέσματα
2016
'Ομιλος

12/09/2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
30/09/2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016

2015
'Ομιλος

31/03/2016
Στοιχεία και Πληροφορίες 2015
31/03/2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
30/11/2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2015
30/11/2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2015
31/08/2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015
31/08/2015
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εξάμηνο 2015
31/08/2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2015
31/08/2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2015

2014
Όμιλος

02/07/2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2014
02/07/2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2014
02/07/2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
02/07/2015
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εξάμηνο 2014
02/07/2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2014
02/07/2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2014
25/06/2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
25/06/2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 2014

Θυγατρικές

04/09/2015
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2014
04/09/2015
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
04/09/2015
ΝΙΜΟΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2014
04/09/2015
ΝΙΜΟΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
04/09/2015
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2014
04/09/2015
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014

2013
Όμιλος

16/12/2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
16/12/2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 2013
30/11/2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2013
30/11/2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2013
31/08/2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
31/08/2013
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εξάμηνο 2013
31/05/2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2013
31/05/2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2013

 Θυγατρικές
 

19/12/2014
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
19/12/2014
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2013
19/12/2014
ΝΙΜΟΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
19/12/2014
ΝΙΜΟΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2013
19/12/2014
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
19/12/2014
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2013

2012
Όμιλος

29/03/2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
19/03/2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 2012
30/11/2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2012
30/11/2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2012
31/08/2012
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012
31/08/2012
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εξάμηνο 2012
31/05/2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2012
31/05/2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2012

Θυγατρικές

07/06/2013
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
07/06/2013
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2012
07/06/2013
ΝΙΜΟΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
07/06/2013
ΝΙΜΟΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2012
07/06/2013
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
07/06/2013
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2012

2011
Όμιλος

02/05/2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
02/05/2012
Στοιχεία Και Πληροφορίες 2011
30/11/2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2011
30/11/2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2011
31/08/2011
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011
31/08/2011
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εξάμηνο 2011
31/05/2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2011
31/05/2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2011

Θυγατρικές

08/06/2012
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
08/06/2012
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2011
08/06/2012
ΖΩΟΝΟΜΗ. A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
08/06/2012
ΖΩΟΝΟΜΗ. A.E - τοιχεία Και Πληροφορίες 2011
07/06/2012
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
07/06/2012
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2011
07/06/2012
ΝΙΜΟΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
07/06/2012
ΝΙΜΟΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2011

2010
Όμιλος

31/03/2011
Στοιχεία Και Πληροφορίες 2010
31/03/2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
30/11/2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννιάμηνο 2010
30/11/2010
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εννιάμηνο 2010
31/08/2010
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010
31/08/2010
Στοιχεία Και Πληροφορίες Εξάμηνο 2010
31/05/2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τρίμηνο 2010
31/05/2010
Στοιχεία Και Πληροφορίες Α' Τρίμηνο 2010

Θυγατρικές

06/06/2011
ΜΕΡΚΟΣ A.E- Στοιχεία Και Πληροφορίες 2010
06/06/2011
ΜΕΡΚΟΣ A.E- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
06/06/2011
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2010
06/06/2011
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
06/06/2011
ΖΩΟΝΟΜΗ A.E- Στοιχεία Και Πληροφορίες 2010
06/06/2011
ΖΩΟΝΟΜΗ A.E- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010

2009
Όμιλος

31/03/2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/03/2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 12Μ 2009
30/11/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2009
30/11/2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2009
31/08/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2009
31/08/2009
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
29/05/2009
Στοιχεία Και Πληροφορίες 3M 2009
29/05/2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2009

Θυγατρικές

07/06/2010
Frutti Di Marre - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2009
07/06/2010
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
Frutti Di Marre - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
Mare Nostrum A.E- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
Mare Nostrum A.E. - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2009
07/06/2010
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2009
07/06/2010
ΜΕΡΚΟΣ A.E- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
ΜΕΡΚΟΣ A.E- Στοιχεία Και Πληροφορίες 2009
07/06/2010
ΠΕΛΑΓΟΣ A.E- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
ΠΕΛΑΓΟΣ A.E. - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2009
07/06/2010
ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
07/06/2010
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ - Στοιχεία Και Πληροφορίες 2009

2008
Όμιλος

31/12/2008
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
31/12/2008
Στοιχεία Και Πληροφορίες 2008
30/11/2008
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9M 2008
30/11/2008
Στοιχεία Και Πληροφορίες 9M 2008
30/06/2008
ΕΞΑΜΗΝΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
30/06/2008
Στοιχεία Και Πληροφορίες 6M 2008
31/03/2008
Στοιχεία Και Πληροφορίες 3M 2008
31/03/2008
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3M 2008

Θυγατρικές

31/12/2008
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕΒΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕΒΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΜΕΡΚΟΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΜΕΡΚΟΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
MARE NOSTRUM AE - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2008
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2008
MARE NOSTRUM AE - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2007
Όμιλος

21/03/2008
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
21/03/2008
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (31/12/2007)
17/03/2008
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17/03/2008
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09/11/2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (30/9/2007)
09/11/2007
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (30/9/2007)
10/08/2007
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
07/08/2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (30/6/2007)
07/08/2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (30/6/2007)
07/08/2007
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (30/6/2007)
07/08/2007
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (30/6/2007)
18/05/2007
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
05/05/2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (31/3/2007)
05/05/2007
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (31/3/2007)

Θυγατρικές

02/06/2008
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕΒΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
02/06/2008
ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
02/06/2008
ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/06/2008
ΖΩΟΝΟΜΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/06/2008
NEPTUNUS ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/06/2008
ΜΕΡΚΟΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
02/06/2008
ΜΕΡΚΟΣ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
02/06/2008
ΜΑΡΕ ΝΟΣΤΡΟΥΜ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
02/06/2008
ΜΑΡΕ ΝΟΣΤΡΟΥΜ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/06/2008
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
02/06/2008
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/06/2008
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/06/2008
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2006
Όμιλος

16/03/2007
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
16/03/2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
05/02/2007
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
09/11/2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (30/9/2006)
09/11/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (30/9/2006)
09/11/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (30/9/2006)
07/08/2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (30/6/2006)
07/08/2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (30/6/2006)
05/08/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (30/6/2006)
19/05/2006
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (31/3/2006)
13/05/2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (31/3/2006)

Θυγατρικές

16/03/2007
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
16/03/2007
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
16/03/2007
NEPTUNUS ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
15/03/2007
NEPTUNUS ΑΕ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
02/03/2007
NEPTUNUS ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/03/2007
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2005
¨Ομιλος

17/03/2006
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
10/03/2006
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
31/12/2005
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31/12/2005
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


17/03/2006
ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10/03/2006
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10/03/2006
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
02/03/2006
ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2004
Όμιλος

31/12/2004
ΔΙΑΣ ΑΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31/12/2004
ΔΙΑΣ ΑΕ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
30/06/2004
ΔΙΑΣ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30/06/2004
ΔΙΑΣ ΑΕ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
31/03/2004
ΔΙΑΣ ΑΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
31/03/2004
ΔΙΑΣ ΑΕ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2013
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ